lesreglement

Lesreglement Trainersteam LTV Dosh

1. Een lesuur duurt 55 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten.  

2. De tennislessen worden gegeven op een door het Trainersteam vastgestelde dag en tijd. De lessen worden gedurende het seizoen volgens een vaststaand rooster aangeboden.

3.  Indien u zich heeft ingeschreven voor de tennislessen en wij een lesmoment met u zijn overeengekomen, dan wel het lesmoment aan u per mail is verzonden, heeft u een week de tijd om te reageren. Wanneer deze week is verstreken, is de inschrijving definitief en verbindt u zich aan de bijbehorende kosten. 

4. Geboekte lessen moeten in een onafgebroken periode worden afgerond, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten.  

5. Lesdata en uitvaldata zullen door het Trainersteam vooraf worden bekend gemaakt.    

6. Het gehele seizoen zullen er lessen worden gegeven.  

7. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.  

8.  De tennislessen worden aangeboden voor leden en niet-leden van LTV Dosh. De leden van de vereniging hebben voorrang op de lessen vanaf 18.00 uur.  

9. Lukt het ons niet om een volledige groep te formeren dan zijn wij genoodzaakt een opslag in rekening te brengen, of we zoeken we in overleg een andere geschikte groep. Dit wordt voorafgaand aan de les met u besproken.  

10. Jeugdtrainingen worden het aangeboden voor het gehele seizoen en tijdens de zomervakantie (13 juli t/m 25 augustus 2024) zal er een vakantierooster komen. Lessen die geen doorgang kunnen vinden wegens weersomstandigheden zullen komen te vervallen.    

11. Zonder tegenbericht gaat de training altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer, kunt u contact opnemen met de desbetreffende leraar. Het trainersteam beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.    

12. In geval van het niet doorgaan van de les vanwege weersomstandigheden, hanteren wij het 50% principe; 1e les wordt ingehaald, 2e niet ect. Wij garanderen altijd minimaal 8 lessen in een reeks van 10 weken en 11 lessen in een reeks van 14 weken. 

13. Inhaallessen wegens weersomstandigheden worden in principe gegeven in de vaste inhaalweken op de reguliere lesdag en tijdstip. Bij meerdere inhaallessen, kan het Trainersteam er voor kiezen om meerdere lessen in een week te plannen.  

14. De inhaalweken communiceren wij op de website.  

15. Een les telt als gegeven als minimaal de helft van de les doorgang heeft gevonden.  

16. Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.  

17. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet worden ingehaald.  

18. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.  

19. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met het Trainersteam.  

20. Alleen het Trainersteam kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren/verplaatsen. Annuleren van de lessen door de cursist is, tijdens de lesperiode, niet mogelijk.  

21. Het lesgeld, dient direct na het ontvangen van de factuur te worden voldaan.  

22. Sportkleding en tennisschoenen geschikt voor gravelbanen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.  

23. Het Trainersteam is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade of blessures, noch voor diefstal van of beschadigingen aan goederen van cursisten.  

24. In gevallen, waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het Trainersteam. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Tennis in hartje Rotterdam!

Tennispark Het Centrum

Mathenesserlaan 131
3015 CH Rotterdam

KVK-nummer

40341854