tijdlijn

1939

Tegelijk met de oplevering van de huizenblokken rondom het park vindt ook de oplevering van tennispark Het Centrum plaats, drie gravelbanen en een clubhuis.

1952

Oprichting van de RK LTV Door Onderlinge Samenwerking Hoger op 1 april door Richard van Someren Brand. RK LTV Dosh speelt op het Nenijto-park en telt bij aanvang ongeveer 100 leden.

1954

245 leden, 12 avondbanen.

1955

Jan Kraaikamp (Kraai) huurt zijn eerste tennisbaan op tennispark Het Centrum bij Piet Derksen (Sporthuis Centrum, Centerparcs).

1957

Kraai neemt samen met zijn vrouw Lena het beheer van tennispark Het Centrum over van Piet Derksen.

1964

RK LTV Dosh wordt opgesplitst in een groep fanatieke competitiespelers en een groep die zijn fanatisme liever aan de bar tot uitdrukking brengt. De competitiespelers gaan spelen op tennispark Het Centrum.

1966

RK LTV Dosh gaat in zijn geheel over naar tennispark Het Centrum. De vereniging heeft dan nog 26 leden.

begin '70

Het ledental schommelt rond de 35 leden.

1977

75 leden. Naar de bisschop, RK wordt geschapt. Vanaf nu verder als LTV Dosh.

jaren '80

Ledental schommelt rond de 100 leden, 5 teams in competitie.

1996

LTV Dosh voert eerste gesprekken met de gemeente over renovatie van het park en maakt plannen voor een toekomst zonder Kraai.

2002

10e lustrum wordt uitgebreid gevierd, ledental op 135.

2005

Kraai 50 jaar op het park, ook dit wordt uitgebreid gevierd.

2006

Jan en Lena Kraaikamp doen na 51 jaar het beheer van tennispark Het Centrum over aan Sportswise van Tony Khan. Opnieuw worden er plannen gemaakt voor de renovatie van het park. Met Tony Khan zijn er weer uitgebreide lesmogelijkheden, ook voor de jeugd.

Het sluitingstoernooi heet vanaf nu de Kraaicup.

2007

Ledental op 175, start van DOSHjeugd, 5 teams in competitie.

2009

Overlijden Jan Kraaikamp.

2010

Voor het eerst worden jeugdteams ingeschreven voor de KNLTB competitie, 210 leden.

2011

Dosh neemt met 8 seniorenteams en 5 jeugdteams deel aan de competitie. Heren 1 speelt eerste klasse! 200 seniorleden en 50 jeugdleden.

2012

60 jaar Dosh! 8 seniorenteams en 6 jeugdteams.

Van 7 t/m 15 juli wordt uitgebreid het lustrum gevierd met een clinic door Paul Haarhuis en het eerste open KNLTB toernooi van LTV Dosh. Het DOSH Open is geboren.

2013

Eindelijk nieuwe banen! Na 74 jaar worden de gravelbanen vervangen, er wordt nieuwe drainage aangelegd, er wordt een automatsch sproeisysteem geïnstalleerd en de hekken worden vervangen. We kunnen er weer tegenaan!

2015

Gekkenwerk! 2 vrijdagavondteams spelen (met verlichting) op Kralingen, 9 seniorenteams spelen in de zaterdagcompetitie, 4 jeugdteams spelen in de zondagcompetitie en de allerjonsten spelen met tenniskids rood en oranje zondagochtend op Kralingen.

2017

65 jaar Dosh! Het DOSH Open wordt extra feestelijk aangekleed. 190 seniorleden en 60 jeugdleden.

2020

Door de corona-crisis start het seizoen twee maanden later. De competitie wordt uitgesteld.

Vanwege de crisis moeten alle aanwezigen op het park worden geregistreerd. Voor het eerst stapt LTV Dosh over op een afhangsysteem middels de KNLTB.club app. 

Door de inzet van vrijwilligers kan er iedere middag vanaf 12.00 uur tot donker gespeeld worden. Op de maandag- en de vrijdagmiddag kan middels 'spelen zonder reserveren' nog volgens het vertrouwde Dosh-systeem worden gespeeld.

Het aantal seniorleden groeit ontstuimig, we sluiten het jaar af met 230 seniorleden en 45 jeugdleden.

2021

LTV Dosh is vanaf dit seizoen iedere dag open vanaf 9.00 uur tot donker.

Tennis is als buitensport door de corona-maatregelen super populair. Per maand melden  zich 20 nieuwe leden. Al in april zijn we helaas gedwongen met 300 leden een ledenstop af te kondigen. Er komt een wachtlijst en voeren het ochtendlidmaatschap in. We sluiten het jaar af met 320 leden.

2023

Vanaf mei 2023 heeft LTV Dosh een direct contract met de gemeente, Sportswise treedt niet meer op als beheerder. Dit geeft de club veel meer mogelijkheden en vrijheid. Vanaf nu regelen we alles zelf, onderhoud, clubhuis, toezicht. Trainingen worden verzorgd door de professionele leraren van het Trainersteam Dosh. Ledenaantal 360.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Tennis in hartje Rotterdam!

Tennispark Het Centrum

Mathenesserlaan 131
3015 CH Rotterdam

KVK-nummer

40341854